Incassobureau

Niemand zal met plezier een brief van het incassobureau in ontvangst nemen, toch gebeurt het steeds vaker dat een bedrijf een incassobureau in de arm neemt om een openstaande betaling te kunnen incasseren. In veel gevallen is er echter al een min of meer aanzienlijke correspondentie geweest voordat een ondernemer een dergelijke stap zet. Door goed te communiceren met de leverancier over de openstaande betaling kan je vaak voorkomen dat hij of zij besluit tot het inschakelen van de incasseerder. Helaas wordt er vaak voor gekozen om niet te reageren, juist in die situaties is de kans groot dat er een incasso onderneming wordt ingeschakeld.

 

Het incasseren van een vordering

 

Een incassobureau als Huyer Deurwaarder & Incasso wordt vaak ingeschakeld als laatste mogelijkheid om een vordering te betalen zonder tussenkomst van de rechter. Geen enkele ondernemer zal het prettig vinden om de gang naar de rechter te moeten maken, vaak vanwege de (hoge) kosten die hierbij komen kijken. Het nadeel van een incasso onderneming is echter wel de verhoging van de oorspronkelijke vordering, de hoofdsom. Afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag mag men de vordering verhogen met de wettelijk toegestane incassokosten. Deze kosten kunnen een aanzienlijke verhoging met zich meebrengen van minimaal € 40,-. Omdat deze kosten wettelijk zijn toegestaan is het zelden zinvol om hiertegen te protesteren. Een incassobureau kan echter alleen deze incassokosten opvoeren. De kosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht in een eerder stadium, bijvoorbeeld administratie- en herinneringskosten, mogen geen onderdeel zijn van het te betalen bedrag. De wetgever stelt dat deze kosten onderdeel zijn van de incassokosten. Overigens mogen incassokosten pas in rekening gebracht worden nadat de opdrachtgever van het incassobureau al een zogenaamde 'veertiendagenbrief' (6:96 lid 6 BW) heeft gestuurd. In deze brief moet de ondernemer of onderneming die een vordering op jou heeft, je in staat stellen om het openstaande bedrag te voldoen. In diezelfde brief moet hij of zij ook aangeven wat de gevolgen zijn van het niet betalen en hoe hoog de incassokosten zijn.

 

Wat mag een incasso onderneming wel en wat mag niet

 

Een incasso bureau behartigt primair de belangen van de opdrachtgever. Wat een incassobureau wel en niet mag, is echter aan regels gebonden. Zo mag men wel waarschuwen voor de gevolgen van het niet betalen van een vordering, maar men mag niet dreigen met maatregelen die men niet kan uitvoeren. Zo mag men het volgende doen:

 

  • Dreigen met het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder
  • Dreigen een huisbezoek
  • Jouw gegevens vastleggen in een administratief systeem

Incidenteel kan men ook uitspraken doen die niet zijn toegestaan:

  • Dreigen met loonbeslag
  • Dreigen met een openbare verkoop

In de meeste gevallen loont het de moeite om, indien de vordering terecht is, contact op te nemen met de incasso onderneming voor het maken van een betaalafspraak. Het voorkomen van vervolgstappen is vaak in je eigen belang.


Delen