Incassobureau

Incassobureau

Wanneer iemand een openstaande rekening heeft en weigert om deze te betalen, kan er een incassobureau ingezet worden. Dit bureau probeert de openstaande rekening alsnog te innen. Het bureau gebruikt hier verschillende tactieken voor om er voor te zorgen dat de schuldenaar er alsnog voor zorgt dat de rekening voldaan wordt.

Incassobureau

Het traject van een incassobureau gaat meestal als volgt:

De schuldeiser heeft een openstaande rekening en ondanks de herinneringen en aanmaningen die hij verzonden heeft, heeft de schuldenaar nog steeds de openstaande rekening niet voldaan. De schuldeiser kan dan contact opnemen met een bureau die de incasso verder regelt. Dit kan op verschillende manieren. Het incassobureau kan kosten in rekening brengen bij de schuldeiser, mar kan er ook voor kiezen om de gehele rekening over te nemen. De schuldeiser heeft dan zijn geld binnen omdat het bureau deze bij hem voldoet en het bureau gaat verder om het bedrag alsnog bij de schuldenaar te krijgen. Hiervoor gebruiken zij verschillende werkwijzen. Veelal maken zij eerst gebruik van het verzenden van brieven, e-mails, SMS-berichten en telefoontjes. De schuldenaren krijgen vaak termijnen waarin zij moeten reageren of de betaling moeten voldoen. Wanneer zij dit niet doen komen er nog meer kosten bovenop. Ook gebruiken sommige incassobureaus dreigende tactieken om schuldenaren bang te maken en er zo voor te zorgen dat zij alsnog de vordering gaan voldoen. Op deze bureaus is dan ook een hoop kritiek. Daarnaast is er veel onduidelijk wat deze bureaus precies wel of niet mogen doen en daardoor weten de schuldenaren niet altijd of zij in hun recht staan of niet.

Wat mag een incassobureau wel?

Er is een hoop wat een bureau wel mag doen. Zo kunnen zij kosten in rekening brengen om de schuldenaar zover te krijgen dat hij gaat betalen. Dit noemen zij buitengerechtelijke kosten. Deze kosten mogen wel alleen maar tot een bepaalde bedrag oplopen. Dat is via de wet geregeld. Het is dus niet zo dat het bureau maar zo een bedrag mag verzinnen om aan extra kosten te berekenen, maar het is wel zo dat zij zich aan bepaalde richtlijnen hebben te houden.

Het kan ook zo zijn dat een bureau dreigt met het aanleveren van een dagvaarding. Zij geven aan dat u moet voorkomen bij een rechter wanneer u niet aan de betalingsverplichting voldoet. Dit is iets wat het bureau dus absoluut niet zelf mag. Het brengen van de dagvaarding is iets wat uitsluitend gedaan mag worden door een gerechtsdeurwaarder. Wanneer zij dit toch doen dan is het belangrijk er een melding plaatsvindt.


Delen